Ønsker du opplæring på bil? Meld deg på her og vi tar kontakt!!!

Kjøretime 670 kr

Startpakke klasse B 20090 kr

Mørkedemonstrasjoner 1500 kr

Powered by TABS
Velg klasse:

Priser opplæring

Kjøretime 670 kr
Trinnvurderingstime Trinn 2 670 kr
Sikkerhetskurs på øvingsbane 3 840 kr
Baneleie 1 240 kr
Trinnvurderingstime Trinn 3 670 kr
3.6 Presis kjøreteknikk, forbikjøring 1 340 kr
Sikkerhetskurs på veg 7 460 kr
Oppvarmingstime 670 kr
Førerprøve 2 800 kr
Lærebok 400 kr
Startpakke 20 090 kr
  1 x 3.6 Presis kjøreteknikk, forbikjøring
  1 x Sikkerhetskurs vei
  1 x Førerprøve
  5 x Kjøretime
  1 x Oppvarmingstime
  1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
  1 x Teknisk kurs
  1 x Trinnvurdering trinn 2
  1 x Trinnvurdering trinn 3

Om trafikkskolen

Norge er best i verden på trafikksikkerhet, men skal bli enda bedre. Tidlig i mars 2018 ble Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021 lagt fram.
136 konkrete tiltak finnes i planen - tiltak som skal redde liv.
For 5. gang legges det fram en slik 4-års plan, og NULLVISJONEN ligger fortsatt til grunn for arbeid med trafikksikkerhet.
Vi på Martinsen Trafikkskole skal fotsette å gi vår bidrag i det... Les mer

Lastsikringskurs (BE)

28. aug / Martinsen Trafikkskole / 700 kr

Mopedkurs (AM146)

29. aug / Martinsen Trafikkskole / Kjøring fra 30/8 / 10.500 kr

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (TG)

2. sept / Martinsen Trafikkskole / 1.700 kr

Mopedkurs (AM146)

5. sept / Martinsen Trafikkskole / 10.500 kr

Ta kontakt

Adresse

Fremskridt 4

1605 Fredrikstad

693 11 034

info@martinsentrafikkskole.no